Før du kontakter oss

Vi har samlet det meste av informasjon om våre produkter og tjenester på disse sidene. Før du evt. tar kontakt med oss ber vi deg om å se igjennom vår "Spørsmål og svar" seksjon, for å se om du finner svar på ditt spørsmål der.

Adresse og kontaktinformasjon

Postadresse:

Sølvbanken
Postboks 210
2302 Hamar

Kontaktinformasjon:

Tlf:
E-post:

(+47) 62 00 08 10
[email protected]

Garanti / Forsikring

Alle pakker som sendes inn til sølvbanken, der pakkelapp fra startpakken benyttes, er forsikret for 100.000 kroner.

Best pris på nett. Garantert

Vi garanterer best pris for ditt gull og sølv. Samme dag vi mottar sendingen fra deg, får du tilbud på e-post. Dersom noen av våre konkurrenter tilbyr bedre pris enn vårt tilbud betaler vi det dobbelte av differansen i bonus. Ta et skjermbilde eller ring oss. Et løfte er et løfte.

Ingen skjulte gebyr

Administrasjonsgebyr, behandlingsgebyr, portogebyr og ekspedisjonsgebyr. Våre konkurrenter er glade i gebyr. Vi misliker dem like mye som deg. Pris er pris.

Gratis frakt – Alltid

Du mottar en forhåndsbetalt pakkelapp ved bestilling av startpakken, men i motsetning til våre konkurrenter trekker vi ikke frakt fra oppgjør. Uansett mengde. Vi tar kun betalt for frakt dersom du ønsker objekter sendt i retur til deg.

Vilkår

Generelt

Disse vilkår gjelder for salg av objekter til Sølvbank-en, og gjelder sammen med din signatur og aksept det samlede avtalegrunnlag for kjøpet. Sølvbanken kjøper kun sølv sendt fra Norge, Svalbard og norsk mer enn 80/100 deler sølv. Kjøper er Sølvbanken AS, Grønnegata 63 2317 Hamar. Org. nr. 912 004 813. Kontaktes på [email protected]. Telefon 909 91 050 og blir i det følgende benevnt Sølvbanken. Selger er den person eller juridisk person oppgitt som selger i registreringsskjemaet, og blir i det følgende benevnt selger. Innsendte objekter blir heretter benevnt varen.

Kjøpsavtale

Kjøpsavtale mellom selger og Sølvbanken inngås ved at selger fyller ut og aksepterer ved signatur, avtalen som sendes Sølvbanken. Denne avtale må returneres sammen med varen, og er ikke bindende før Sølvbanken har mottatt varen. Eiendomsretten til varen overføres til sølvbanken når varen er mottatt fra Bring Logistics, og selger har mottatt oppgjør for varen. Sølvbanken påberoper seg retten til å avstå fra kjøp av varen sendt inn av selger dersom forsend-elsen er skadet eller mangelfullt innpakket. Likeledes dersom kvalitet og kvantum ikke oppfyller vilkårene fra sølvbanken. Minimum innsending er 200 gram netto. Ved innsending av mindre enn 200 gram, belastes 150 kroner, somtrekkes fra oppgjøret.

Alder

Selger må være fylt 18 (atten) år den dato avtale-vilkårene signeres for at avtalen med Sølvbanken skal være gyldig og bindene. Fødselsdato må oppgis i kjøpsavtalen for at den skal være gyldig

Oppgjør

Når sølvbanken har mottatt varen, blir den kontrollert og veid. Det blir deretter beregnet en kjøpesum Sølvbanken vil betale for varene. Utbetalingen skjer til konto oppgitt med bankoverføring etter at selger hargodkjent tilbud. Dersom kontonummer ikke er oppgitt, vil oppgjør for varen sendes via utbetaling-sanvisning. Denne har en kostnad på 199,- kroner som vil fratrekkes oppgjøret. Prisen sølvbanken tilbyr no, og fastsettes den dato forsendelsen ankommer Hamar postkontor.

Identitetskontroll

Sølvbanken forbeholder seg retten til å kontrollere identiteten til selger ved telefonsamtale eller elekt-ronisk kommunikasjon. En slik kontakt vil rettes mot telefonnummer eller elektronisk postadresse oppgitt i kjøpsavtalen.

Kontroll av varen

Sølvbanken har rett til å kontrollere varens kvalitet og mengde med kjemiske og fysiske tester, og tar ikke ansvar for skader som kan oppstå på varen. Dersom det oppstår tvil om varens kvalitet kan sølvbanken avstå fra kjøp.

Garanti

Dersom selger bruker vedlagt pakkelapp på sendingen er varen forsikret for 100.000 kroner.

Returnering

Dersom varen viser seg ikke å være sølv, eller handelen ønskes avbrutt kan varen returneres til en kostnad av 295,- kroner. Beløpet innbetales Sølvbankens konto før varen sendes i retur. Dersom slike returvarer ikke hentes, vil de returneres Sølvbanken etter 3 (tre) uker, og eiendomsretten tilfalle Sølvbanken. Sølvbanken har ikke ansvar for returnerte varer.

Dersom kunden ikke betaler returgebyr eller kontakter Sølvbanken innen 14 dager etter at Sølvbanken mottok gjenstanden, vil eiendomsretten tilfalle Sølvbanken, og tilbudsbeløp utbetales til kunde fratrukket et gebyr for 295 kroner.

Mislighold og tyvgods

Sølvbanken forbeholder seg retten til å avstå fra kjøp av varen ved brudd på vilkår eller ved mistanke om kriminell handling.

Tvist

Tvist som oppstår ved handel med Sølvbanken og disse vilkår skal avgjøres i Hamar Tingrett.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet svar på de mest stilte spørsmålene

Sølv

Vi sender deg en ferdig frankert pakkelapp du klistrer på pakken. Da betaler du ingenting for sendingen, og den er forsikret for inntil 100.000 kroner fra du leverer den på Posten til du har pengene på konto. Du kan da følge med hvor sendingen til enhver tid befinner seg.
Nei. Dette er sølvplett som er et tynt lag med sølv over messing eller kobber. Slike stempel betyr hvor mange gram sølv for et bestikksett i 24 deler, og er svært lite og ikke mulig raffinere.
Prisklasse A er norsk sølvtøy og bestikk, samt skåler, pokaler og lignende stemplet 830s
Prisklasse B er som regel smykker og emaljert sølvtøy stemplet 925s
Prisklasse C er mynter og barrer stemplet 999s
I kniver er det nesten alltid fyllstoff i skaftet og selve bladet er i stål. Som hovedregel kan du derfor regne at ca 20% av vekten til knivene du sender inn er sølv. Gafler og skjeer er som regel kun sølv.
Dersom gjenstanden er stemplet med tallene 40, 60, eller 90, eller dersom bokstavene GP er tilstede, er gjenstanden sølvplett - og ikke sølv. Det kjøper vi dessverre ikke.
Du får tilbud på e-post samme dag vi mottar din sending. Ved aksept betaler vi omgående. Normalt har du pengene på konto neste virkedag.
Navnet er misvisende da det ikke inneholder noe sølv. Det er i stedet en blanding av kobber, nikkel og sink, og ofte små mengder bly, tinn og jern. Fargen ligner på sølv, derav navnet.
Dette er sølvplett som er et tynt lag med sølv over messing eller kobber. 60 gr betyr at det er benyttet 60 gram sølv for et bestikksett i 24 deler. Raffineringsprosessen er så komplisert at det ikke er lønnsomt. Vi kan dessverre ikke betale for dette.
Det varierer veldig. Nedre del er ofte fylt med gips/harpiks eller lignende, og det er et tynt lag med sølv rundt. Sølvmengden kan være helt nede i 10% av total vekt.
Ja, Gorham er en amerikansk produsent, og vi kjøper alt slikt sølv. Prisklasse B.
Vi sender deg tilbud samme dag vi mottar pakken fra deg. Ved aksept av tilbud betaler vi omgående. Normalt har du pengene på konto dagen etter eller neste virkedag.

Gull

Gullbrev har et undersøkelsesgebyr på opptil 35 kroner pr gram. Trekker du dette fra har vi alltid bedre pris enn gullbrev. Vær oppmerksom på "skjulte" gebyrer
Vi bruker både kjemiske og elektroniske tester for å måle riktig karat. På tilbudet fra oss får du en full oversikt over det du har sendt inn.
Alle sendinger med gull er forsikret opptil 100.000 kroner. Posten er flinke, og i løpet av alle år vi har drevet har ingen sendinger forsvunnet
Ja. Det er gullinnhold i promille og er det samme som 14 karat (58,5% gull)
Karat er en måleenhet for gullinnhold i et objekt. 24 karat betyr 100 % gull. 14 karat betyr 14/24 gullinnhold eller 58,5%. Rent gull er svært mykt og blandes gjerne med sølv og kobber før det formes til smykker o.l.
Alle våre konkurrenter har et gebyr i forskjellige former. Forsikringsgebyr, smeltegebyr og fraktgebyr. Vi liker ikke gebyrer, prisen vi har på nettsiden er den du får.
Alle stener fjernes før vi veier gull og sølv. Vi kjøper ikke stener. Etter ønske kan vi returnere stener, dette koster 295,- men vi anbefaler å fjerne stener før du sender inn.
Ditt prisestimat
  * Du vil motta et endelig tilbud først etter at vi har gjennomført en verdivurdering. Dette er bare et estimat.
  Bestill gratis startpakke her
  Minimums grense for sølv er 300 gram
  Startpakken inneholder alt du trenger for å selge gull og sølv.
  Vennligst vent. Vi behandler bestillingen.

  Trykk her om det tar unormalt lang tid.

  Content © 2014 Sølvbanken AS, Org.nr. 912 004 813. All Rights Reserved.

  App design and development by HePe