Ditt prisestimat
  * Du vil motta et endelig tilbud først etter at vi har gjennomført en verdivurdering. Dette er bare et estimat.
  Bestill gratis startpakke her
  Minimums grense for sølv er 300 gram
  Startpakken inneholder alt du trenger for å selge gull og sølv.
  Vennligst vent. Vi behandler bestillingen.

  Trykk her om det tar unormalt lang tid.

  Karakterer

  Det er totalt gitt 1519 karakterer:

  Positiv

  1472
  (96.91%)

  Nøytral

  23
  (1.51%)

  Negativ

  7
  (0.46%)

  Tilbakemeldinger fra kunder

  Det er totalt gitt 1098 tilbakemeldinger:

  Content © 2014 Sølvbanken AS, Org.nr. 912 004 813. All Rights Reserved.

  App design and development by HePe